வணக்கம்

உபுண்டு தமிழ் குழும அணிப் பொறுப்பாளராக தங்கமணி அருண் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அவருக்கு இணையாக இலங்கையிலிருந்து அப்துல் ஹலீம் இணை பொறுப்பு வகிப்பார்.

-- ஆமாச்சு