உபுண்டு கட்ஸி கிப்பனுக்கான தபுண்டு பொதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விவரங்களுக்கு மயூரன் அவர்களின் வலைப்பதிவினைக் காணவும்.