უჰ.. მაგის კანდიდატი კაი ხანს არ ვარ..

გლ ყველას.