வணக்கம்,

தமிழில் உபுண்டு இயகுதளக் கையேடு உருவாக்கப் பட்டு வருகிறது.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_w...டு

பார்த்து தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும்.

நன்றி...