Η ενότητα αυτή ξεκίνησε ως ένα εναλλακτικό μέσο λήψης βοήθειας για τους ελληνόφωνους χρήστες του Ubuntu. Αυτό, λόγω του ότι οι υπηρεσίες της Ελληνικής κοινότητας είναι offline παραπάνω από ένα μήνα (την στιγμή που γράφεται αυτή η δημοσίευση).

Οι συντελεστές του φόρουμ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση μόνιμης-σταθερής λύσης. Υπομονή.

Η ενότητα αυτή είναι προσωρινή. Επαναλαμβάνω Προσωρινή. Όταν επανέλθουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένου και του φόρουμ) θα γίνει αίτημα απενεργοποίησης αυτού του sub-forum, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα.

Θέλω να ευχαριστήσω (φαντάζομαι όλοι μας) τους συντελεστές του ubuntuforums.org για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα βοήθειας.


[English Version]
This sub-forum began as an alternative location in where the Greek-speaking Ubuntu users can obtain help. This, because the Greek community services are offline more than a month (at time of this publication written).

The Greek Community Contributors make every possible effort to reach a permanent-stable solution. Please be patient.

This sub-forum is temporary. Temporary I repeat. When Greek Community Services(including forum) will become available, a request of shutting down this sub-forum will be done, and thus avoiding any confusion.

I want to thank (I suppose all of us) the ubuntuforums.org leaders for their immediate response to the request for help.