Torre amb 4 HD muntats: en un disc hi ha el W-7, en un altre W-Xp, en un altre Ubuntu 10.04 LTS i en el darrer Ubuntu 12.04 LTS.

Va cremar-se la font d'alimentació, vaig anar a la botiga, me la van canviar al moment i vaig marxar. A l'arribar a casa, em sembla que no detecta més que 2 HD, el w-7 i l'Ubuntu 10.04.

L'ordre Update grub s'executa però no resol el problema.
El programa Rescatux gravat en un CD s'executa però no resol el problema.

El programeta bootinfoscript (aprés en aquesta consulta: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2005431) em dona aquest results TXT:

sdb1: __________________________________________________ ________________________

File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Ubuntu 10.04.4 LTS
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img

sdb2: __________________________________________________ ________________________

File system: Extended Partition
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:

sdb5: __________________________________________________ ________________________

File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda __________________________________________________ ___________________

Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

/dev/sda1 * 2,048 206,847 204,800 7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda2 206,848 976,766,975 976,560,128 7 NTFS / exFAT / HPFS


Drive: sdb __________________________________________________ ___________________

Disc /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

/dev/sdb1 2,048 970,817,535 970,815,488 83 Linux
/dev/sdb2 970,819,582 976,773,119 5,953,538 5 Extended
/dev/sdb5 970,819,584 976,773,119 5,953,536 82 Linux swap / Solaris


"blkid" output: __________________________________________________ ______________

Device UUID TYPE LABEL

/dev/sda1 307E14D07E1490A8 ntfs Reservado para el sistema
/dev/sda2 6C14168214165006 ntfs
/dev/sdb1 b603cb8a-4ad9-40c3-b3a9-12bde3a5b299 ext4
/dev/sdb5 faa8aa53-9ad4-44c5-9e6c-677f6428c63e swap

================================ Mount points: =================================

Device Mount_Point Type Options

/dev/sdb1 / ext4 (rw,errors=remount-ro,user_xattr)


=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
El dubte és: hi ha un error el en GRUB i cal reconfirgurar-lo o simplement, els altres 2 HD es van espatllar quan va fallar la font d'alimentació?