15 დეკემბერს, 4 საათზე, საქართველოს უნივერსიტეტის 4-ე კორპუსის 519-ე აუდიტორიაში, გაიმართება შეხვედრა Ubuntu და Linux communityების ჩამოსაყალიბებლად.

https://www.facebook.com/events/394390003970087/