Quote Originally Posted by albandy View Post
Es per actualitzar la configuració del grub i tornar-lo a instal.lar. No perds res per provar.
Gràcies albandy!

Ho he fet i segueix igual:

joan@ubuntu:~$ sudo update-grub
[sudo] password for joan:
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-32-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-32-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-29-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows Recovery Environment (loader) on /dev/sda1
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda2
done
joan@ubuntu:~$

joan@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda
Installation finished. No error reported.
joan@ubuntu:~$
He parat i he reiniciat amb el "Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)" i m'ha donat el mateix missatge que anteriroment. He sortit i he executat el "Windows Recovery Environment (loader) (on /dev/sda1)" i el mateix resultat

Windows is loading files
starting windows
"Packard Bell Recovery Management"
"Please wait a moment"
i un petit cercle que roda
I si instal·lés una versió anterior de l'Ubuntu? Perquè ara el que he de fer és aconseguir el CD de Windows i instal·lar-lo, però si torno a instal·lar el mateix 12.04 "alternate" em tornaré a trobar amb el mateix problema, no?

A més, una cosa que no habia dit encara, quan clico "reiniciar" tampoc no es veu el menú de reinici (realment apareix en un fons obscur il·legible) i he de parar amb l'interruptor i arrancar de nou.