Pois iso, que parece que non hai galegos con Ubuntu