Bones.
Tinc un Ubuntu 9.10 amb una impressora EPSON EPL-6100, de la qual puc imprimir qualsevol document que no sigui .pdf
Googlejant una mica, he trobat aquesta soŀlució: Des de Terminal faig
$ pdftops nomarxiu.pdf
Hem crea un altre document amb extensió .ps
i aquest s2i que el puc imprimir.
Ara bé el "però": La qualitat disminueix.
Ara bé la pregunta: Algú sap d'alguna altre soŀoució?
Gracies.