La veritat és que no ho sé, però jo he tingut aquest "warning" en alguns sistemes i mai no he tingut problemes degut a això que recordi.