I would like to apply for Ubuntu membership.

Launchpad account: https://launchpad.net/~haqking

Wiki: https://wiki.ubuntu.com/haqking

Cheers

Haqking