မဂၤလာပါ၊ အခုလို ဖိုရာမ္ ေပၚမွာ ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္၊ :)
ခင္မင္စြာျဖင့္
fmo1990