აგერ ბატონო:

http://sichinava.blogspot.com/2007/01/howto-add-georgianka-layout-in-ubuntu.html

იმედია არ გაგიჭირდება :)