Shko te System/ Preferences / Network Connections > DSL > Add

Plotesoni Fushat pastaj klikoni

*Connect automatically

dhe OK , pastaj lart ne panel te ana e djatht klikoni kete shenj...