მეორე ვარიანტი:

იტვირთები liveCD-ით..
უშვებ ტერმინალს

ამონტაჟებ შენს ლინუქსის პარტიშენს /mnt-ში
ვთქვათ, ლინუქსი დაინსტალებულია /dev/sda1 ტომზე

mount /dev/sda1 /mnt