WiFi extremely slow. Atheros AR9285 on Ubuntu 12.10

Printable View