Nuke win8, now that Ubuntu installed via wubi

Printable View