PDA

View Full Version : "No es pot contactar amb localhost"lo gambusí
June 18th, 2007, 11:46 AM
Salut. Sóc un nou usuari d'aquest fòrum, m'he registrat per si podieu ajudar-me amb un problema que m'ha sortit, i no m'han pogut solucionar en una altra web. :(

Us copio el mateix missatge que he penjat abans:

Estic intentant fer un sudo apt-get update, i me dóna lo següent missatge d'error:

Err http://security.ubuntu.com feisty-security Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://security.ubuntu.com feisty-security/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://security.ubuntu.com feisty-security/restricted Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://security.ubuntu.com feisty-security/multiverse Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://security.ubuntu.com feisty-security/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty/restricted Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty/multiverse Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://es.archive.ubuntu.com feisty Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://es.archive.ubuntu.com feisty/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://es.archive.ubuntu.com feisty-updates Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/restricted Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/multiverse Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-updates/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://es.archive.ubuntu.com feisty-updates/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/restricted Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-backports/multiverse Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/restricted Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/universe Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.ubuntu.com feisty-security/multiverse Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.canonical.com feisty-commercial Release.gpg
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
Err http://archive.canonical.com feisty-commercial/main Translation-ca
No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/restricted/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/multiverse/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/restricted/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/multiverse/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/restricted/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/multiverse/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/feisty-commercial/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/feisty-commercial/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/restricted/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-backports/multiverse/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/main/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/restricted/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-security/multiverse/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/Release.gpg No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
No s'ha pogut obtenir http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty-updates/universe/i18n/Translation-ca.bz2 No s'ha pogut connectar amb localhost:4001 (127.0.0.1). - connect (111 Connection refused)
S'està llegint la llista de paquets... Fet
W: No es poden descarregar alguns fitxers índex, s'han ignorat o en el seu lloc s'han usat els antics.
oriol@oriol-laptop:~$

Llavors, com que una altra vegada me va passar una cosa similiar, he fet sudo gedit /etc/apt/sources.list, per veure si tinc algun repositori espanyol o així, i me surt:

# deb cdrom:[Ubuntu 6.10 _Edgy Eft_ - Release i386 (20061025)]/ edgy main restricted

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates main restricted

## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted
# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe

# deb http://www.getautomatix.com/apt edgy main

#AUTOMATIX REPOS START

deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-backports main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates universe

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-security main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe
#AUTOMATIX REPOS END

# deb http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main
# deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main

# deb http://repo.jahshaka.org/ubuntu/dapper /binary-i386/

Perdoneu la pallissa, però tant de bo me pugueu ajudar... no puc instal·lar ni actualitzar res.
Bé, a vore si podeu ajudar-me...

Moltes gràcies!;)

papapep
June 18th, 2007, 01:51 PM
Hauries de fer un cop d'ull a Sistema > Preferències > Servidor intermediari de xarxa i mirar quins valors hi tens posats. Si estàs connectat directament al router sense cap proxy pel mig, hauries de tenir marcat "Connexió directe a internet", i a la pestanya "Configuracions avançades" hauries de tenir el següent:

http://recepteslinux.homelinux.org/avan.pngCancel

Si no et funciona, estaria bé que expliquessis quines proves has fet ja per a solucionar-ho, i què has instal·lat o tocat del sistema entre que et funcionava i et va deixar de funcionar.

lo gambusí
June 18th, 2007, 01:58 PM
Sí, ho tinc exactament igual.

Lo que no he comentat i podria ser important és que estic connectat a internet per xarxa, és a dir, agafo la connexió d'un altre ordinador.

En quant a canvis i coses així, no me sona haver fet res de destacable...:?

papapep
June 18th, 2007, 02:09 PM
Has instal·lat o desinstal·lat algun paquet d'anonimitat com Tor o de connexió xifrada com Vpnclient o similar? Alguna cosa que t'hagi modificat paràmetres de xarxa.

També aniria bé que diguessis que tens dins /etc/resolv.conf i què et dóna la comanda ifconfig

lo gambusí
June 18th, 2007, 03:43 PM
Ostres, ara que ho dius!!! No hi pensava!! Vaig instal·lar l'anon-proxy.:?

A resolv.conf tinc apuntat això: nameserver 80.58.0.33

I ifconfig em diu això altre:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16: D4:54:21: D5
inet addr:83.230.188.244 Bcast:83.230.188.255 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::216:d4ff:fe54:21d5/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:169952 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:45093 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:1396 txqueuelen:1000
RX bytes:106932792 (101.9 MiB) TX bytes:10878753 (10.3 MiB)
Interrupt:21

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18: DE:26:0D:1F
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:19 Base address:0x8000 Memory:d2100000-d2100fff

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:585 (585.0 b) TX bytes:585 (585.0 b)

papapep
June 18th, 2007, 03:57 PM
Ostres, ara que ho dius!!! No hi pensava!! Vaig instal·lar l'anon-proxy.
Doncs ja saps què toca :-)

aptitude purge anon-proxy

O configurar apt perquè utilitzi l'anon-proxy, cosa que no tinc idea de com fer-ho

lo gambusí
June 18th, 2007, 04:21 PM
L'he esborrat, però seguixo sense poder instal·lar ni actualitzar.

papapep
June 18th, 2007, 04:23 PM
Has reiniciat l'ordinador? (ja sé que això no és windows, però...)
Què tens al /etc/apt.conf?

lo gambusí
June 18th, 2007, 04:46 PM
Ostres, pos era això, eh!!

Ara he reiniciat i finalment he pogut actualitzar i posar-me a instal·lar arxius.

Ei moltíssimes gràcies, eh! A què pot ser degut, això de que m'anonimitzador m'afecte?

Moltes gràcies, de veritat!:popcorn::):D

papapep
June 18th, 2007, 04:50 PM
A què pot ser degut, això de que m'anonimitzador m'afecte?

Doncs sense saber ben bé què fa aquest programa, entenc que munta un proxy al teu ordinador al qual s'han de dirigir tots els paquets a fi de poder sortir a la xarxa. Si a l'apt-get i companyia no se'ls diu per on han de sortir, doncs no en saben i ve quan et dóna l'error de connexió ;)

lo gambusí
June 18th, 2007, 07:40 PM
Bé, he anat a instal·lar el Virtual Box, perquè és un programeta que sempre m'ha fet gràcia provar, i a mitja instal·lació se m'ha quedat penjat (l'he descarregat de la web en arxiu .deb i l'he executat).

Des que he fet això, torno a estar igual. No puc actualitzar. L'he intentat esborrar però no me dixa fer-ho del tot perquè diu que està danyat, i tampoc puc tornar-lo a instal·lar.

Alguna idea?:?

[Edito]

El missatge d'error que em dóna al anar a actualitzar mitjançant l'update manager és:

Could not initialize the package informationA unresolvable problem occurred while initializing the package information.Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:'E:El paquet virtualbox necessita ser reinstal·lat, però no se li pot trobar un arxiu.'

papapep
June 18th, 2007, 08:09 PM
Has d'obrir un fil nou per a això, ja que és un problema diferent.

lo gambusí
June 18th, 2007, 08:32 PM
Ok, gràcies.