PDA

View Full Version : Problemes de Só [II]prostata
May 16th, 2007, 01:03 PM
Us faig un copy-paste de les sentencies de terminal i el seu resultat perquè tingueu una idea més clara del meu probleme....gràcies


josep@josep-desktop:~$ lspci |grep audio
00:0a.0 Multimedia audio controller: Ensoniq 5880 AudioPCI (rev 02)
josep@josep-desktop:~$ asoundconf list
Names of available sound cards:
AudioPCI
UART
U0x46d0x8da
josep@josep-desktop:~$ cat /proc/asound/cards
0 [AudioPCI ]: ENS1371 - Ensoniq AudioPCI
Ensoniq AudioPCI ENS1371 at 0xd800, irq 21
1 [UART ]: MPU-401 UART - MPU-401 UART
MPU-401 UART at 0x330, irq 5
2 [U0x46d0x8da ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x8da
USB Device 0x46d:0x8da at usb-0000:00:03.0-3, full speed
josep@josep-desktop:~$ lsmod |grep snd
snd_usb_audio 79744 0
snd_usb_lib 17280 1 snd_usb_audio
snd_hwdep 9988 1 snd_usb_audio
snd_ens1371 27552 1
snd_ac97_codec 98336 1 snd_ens1371
ac97_bus 3200 1 snd_ac97_codec
snd_mpu401 9256 0
snd_mpu401_uart 9472 1 snd_mpu401
snd_pcm_oss 44544 0
snd_pcm 79876 4 snd_usb_audio,snd_ens1371,snd_ac97_codec,snd_pcm_o ss
snd_mixer_oss 17408 1 snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 4740 0
snd_seq_oss 32896 0
snd_seq_midi 9600 0
snd_rawmidi 25472 4 snd_usb_lib,snd_ens1371,snd_mpu401_uart,snd_seq_mi di
snd_seq_midi_event 8448 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 52592 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_mid i_event
snd_timer 23684 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9100 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi ,snd_seq
gameport 16520 2 snd_ens1371,analog
snd 54020 16 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_ens1371,snd_ac97_codec ,snd_mpu401,snd_mpu401_uart,snd_pcm_oss,snd_pcm,sn d_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_ti mer,snd_seq_device
soundcore 8672 1 snd
snd_page_alloc 10888 1 snd_pcm
usbcore 134280 8 snd_usb_audio,snd_usb_lib,xpad,usbhid,gspca,ehci_h cd,ohci_hcd
josep@josep-desktop:~$ alsamixer

josep@josep-desktop:~$ gstreamer-properties
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'artsdsink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'pulsesink'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'v4lmjpegsrc'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'qcamsrc'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdmon'
gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'pulsesrc'
josep@josep-desktop:~$