PDA

View Full Version : [all variants] ubuntu repositoriesmuniek
September 20th, 2009, 08:49 PM
Hi,

I was installed screenlets and try to use youtube module but it doesn't work.
I don't have Gtkmozembed. Where can I find repository with this package?
I looking for repository with this package and qt 4.5.2.
Can you help mie?

I will be very grateful.
muniek

stlsaint
September 21st, 2009, 03:58 AM
do you have the universe/multiverse repos installed and set to receive updates.

muniek
September 21st, 2009, 09:22 AM
Yes I have.
This is my source.list:


## -------------------
## UBUNTU REPOSITORIES
## -------------------

## +++ Ubuntu 9.04 Jaunty (stable) +++
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-security main restricted universe multiverse

## +++ Backports & Proposed (not as stable) +++
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-proposed main restricted universe multiverse

## +++ Source Repositories +++
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-proposed main restricted universe multiverse

## ------------------
## OTHER REPOSITORIES
## ------------------

## +++ Canonical (stable) +++
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jaunty partner

## +++ Medibuntu (stable) +++
#deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free


#deb cdrom:[Ubuntu 8.10 _Jaunty Jackalope_ - Release i386 (20081029.1)]/ jaunty main restricted
# Zobacz http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes jak zaktualizować
# nowszą wersję dystrybujcji.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted

## Uaktualnienia naprawiające błędy wersji finalnej
## dystrybucji.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted

## Oprogramowanie z tych repozytoriów NIE JEST WSPIERANE przez Grupę
## Ubuntu. Należy również pamiętać, że oprogramowanie to NIE BĘDZIE
## sprawdzane przez twórców pod kątem bezpieczeństwa.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe

## Oprogramowanie z tych repozytoriów NIE JEST WSPIERANE przez Grupę
## Ubuntu i może nie posiadać licencji GPL. Należy również pamiętać,
## że oprogramowanie NIE BĘDZIE sprawdzane przez twórców pod kątem
## zabezpieczeń.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse

## Poniższe dwie linijki zawierają 'backporty'.
## Oprogramowanie mogło nie być testowane.
## Mogło nie być sprawdzane pod kątem zabezpieczeń.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

## Oprogramowanie od 'partnerów' Canonical.
## Oprogramowanie to nie jest częścią Ubuntu.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner

#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse

## Medibuntu - Ubuntu 8.10 "jaunty jackalope"
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

## Repozytoria Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-fr