PDA

View Full Version : [ubuntu] firebird 1.5 jauntywebik
June 23rd, 2009, 03:57 PM
Hi

I've got problem with firebird 1.5 instalation on Ubuntu Server jaunty.

I downloaded proper version 1.5.4 from official page (www.firebirdsql.org), unpack archive and run install script.

After that I try:sudo /etc/init.d/firebird start
Starting Firebird server: start-stop-daemon: Unable to start /opt/firebird/bin/fbmgr.bin: No such file or directory (No such file or directory)


but


ls -lah /opt/firebird/bin/fbmgr.bin
-rwxrwxrwx 1 root root 16K 2007-01-30 10:16 /opt/firebird/bin/fbmgr.bin


I've got no idea??

I also tried to install using packages from launchpad and I also getting errors:(Odczytywanie bazy danych ... 18092 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowanie do zastąpienia firebird1.5-super 1.5.4.4910rel-6 (wykorzystując firebird1.5-super_1.5.4.4910rel-6_amd64.deb) ...
* Firebird 1.5 server manager not running.
Rozpakowanie pakietu zastępującego firebird1.5-super ...
Configurnig firebird1.5-super (1.5.4.4910rel-6) ...
dpkg: error during processing firebird1.5-super (--install):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
firebird1.5-super


I translate only error message (I've got polish locale on my machine)

Thanks in advance

webik