PDA

View Full Version : Wifi edimax EW-7318USG no tiraindiosincracia
April 23rd, 2009, 08:23 AM
Hola, tinc un wifi edimax EW-7318USG
he instalat rutilt, sembla que necessito el driver rt73-cvs-daily.tar.gz per fer-lo rutllar, però no el trobo.
c3pox@indiu:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

wifi0 no wireless extensions.

ath0 IEEE 802.11g ESSID:"linksys" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.467 GHz Access Point: 00:18:39:89:A4:FB
Bit Rate:11 Mb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=1/1
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=11/70 Signal level=-84 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:11085 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

eth0 no wireless extensions.
c3pox@indiu:~$ ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:f7:3d:15:8d
inet addr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:f7ff:fe3d:158d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12702 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12671 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:9358730 (8.9 MB) TX bytes:1247883 (1.1 MB)

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:60:f8:7e:ae
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5600 (5.4 KB) TX bytes:5600 (5.4 KB)

wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-F7-3D-15-8D-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:44595 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:4568
TX packets:13313 errors:10 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
RX bytes:12244898 (11.6 MB) TX bytes:1554946 (1.4 MB)
Interrupt:16
c3pox@indiu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 8.04.2
Release: 8.04
Codename: hardy

ara estic conectat amb una pci smcwpcit-g
merci

indiosincracia
April 24th, 2009, 05:02 PM
M'acabo de baixar el Jaunty Xapapote, i funciona "out of the box", oli en un llum, aquest wifi USB és compatible amb linux però encara m'abarallo amb hardy i gutsy, deu ser un bug això.