PDA

View Full Version : No hi ha so a ubuntumiquelprodigios
March 23rd, 2009, 03:30 PM
Des de fa uns dies no tinc so a l'ubuntu (utilitzo GNOME).
En comptes del so normal sento un soroll tipus "scratch", com si els altaveus estiguessin espatllats.
Tinc una doble partició de l'ordinador Ubuntu/windows, i quan ho provo amb windows els altaveus funcionen perfectament.

Sóc nou a ubuntu i no tinc ni idea del que pot ser.
merci.

jordilin
March 23rd, 2009, 10:31 PM
Des de fa uns dies no tinc so a l'ubuntu (utilitzo GNOME).
En comptes del so normal sento un soroll tipus "scratch", com si els altaveus estiguessin espatllats.
Tinc una doble partició de l'ordinador Ubuntu/windows, i quan ho provo amb windows els altaveus funcionen perfectament.

Sóc nou a ubuntu i no tinc ni idea del que pot ser.
merci.

En la barra de tasques hauries de tenir un icona en forma d'altaveu. Fes doble click i hauries de poder escollir el controlador.
Un altre manera, seria, anar a sistema->preferencies->so i configurar alli el so (controlador, etc...).
Espero que sigui d'ajuda.
Salut :guitar:

jinglada
March 24th, 2009, 06:48 PM
A mi em passa 3/4 del mateix. No tinc so a l'Ubuntu i si que el tinc a Windows. Tinc una tarja Realtek ALC662 i l'ubuntu és l'Intrepid 64 bits.:(

Enganxo el que he vist en un altre fil que demana papapep.


joan@joan-laptop:~$ lspci -vv
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: <access denied>
Kernel modules: intel-agp

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset PCI Express Graphics Port (rev 07)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 4: I/O ports at bc00 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 21
Region 4: I/O ports at b880 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin D routed to IRQ 19
Region 4: I/O ports at b800 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 0: Memory at fddffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci_hcd
Kernel modules: ehci-hcd

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 22
Region 0: Memory at fddf8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: fdf00000-fdffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fe000000-fe9fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fa000000-00000000fcefffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 (rev 03)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: fea00000-feafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fcf00000-00000000fcffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 4: I/O ports at b480 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 19
Region 4: I/O ports at b400 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 4: I/O ports at b080 [size=32]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 0: Memory at fddff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ehci_hcd
Kernel modules: ehci-hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93) (prog-if 01)
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=32
Memory behind bridge: feb00000-febfffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: <access denied>

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: <access denied>

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller (rev 03) (prog-if 01)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 2295
Region 0: I/O ports at b000 [size=8]
Region 1: I/O ports at ac00 [size=4]
Region 2: I/O ports at a880 [size=8]
Region 3: I/O ports at a800 [size=4]
Region 4: I/O ports at a480 [size=32]
Region 5: Memory at fddff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci

01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3650
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c221
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 1: I/O ports at c000 [size=256]
Region 2: Memory at fdef0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at fdec0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: fglrx_pci
Kernel modules: fglrx

01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV635 Audio device [Radeon HD 3600 Series]
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 17
Region 0: Memory at fdeec000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel

03:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless WiFi Link 5100
Subsystem: Intel Corporation Device 1201
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 2294
Region 0: Memory at fdffe000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: iwlagn
Kernel modules: iwlagn

08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 2296
Region 0: I/O ports at e800 [size=256]
Region 2: Memory at fcfff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at fcfe0000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at feaf0000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169

09:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05) (prog-if 10)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64 (500ns min, 1000ns max), Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 20
Region 0: Memory at febff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ohci1394
Kernel modules: ohci1394

09:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 21
Region 0: Memory at febff400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: sdhci-pci
Kernel modules: sdhci-pci

09:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12)
Subsystem: Packard Bell B.V. Device c211
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 64, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin B routed to IRQ 7
Region 0: Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ricoh-mmc
Kernel modules: ricoh_mmc

09:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev ff) (prog-if ff)
!!! Unknown header type 7f

joan@joan-laptop:~$ uname -a
Linux joan-laptop 2.6.27-11-generic #1 SMP Thu Jan 29 19:28:32 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux

jinglada
March 24th, 2009, 09:54 PM
Tinc una tarja Realtek ALC662
He cercat amb el google i he trobat alguns llocs que en parla:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=601468&highlight=ALC662

i he fet el següent i funciona

sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base

afegint les següents línies al final del fitxer:

# Realtek ALC662
options snd-hda-intel model=3stack-6ch-dig


Enganxo el que he vist en un altre fil que demana papapep.

Si miquelprodigios enganxés el que li doni lspci -vv i uname -a potser algú el podria ajudar.

Diegstroyer
March 25th, 2009, 06:58 PM
Prova el que diu aquest link (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578), es per utilitzar PulseAudio en comptes d'Alsa.

És el sistema que s'acabarà imposant, jo l'utilitzo i funciona correctament.

Salutacions.

jinglada
March 26th, 2009, 02:21 AM
Prova el que diu aquest link (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578), es per utilitzar PulseAudio en comptes d'Alsa.

És el sistema que s'acabarà imposant, jo l'utilitzo i funciona correctament.

Salutacions.

He posat # a la línea options snd-hda-intel model=3stack-6ch-dig que havia afegit a l'arxiu /etc/modprobe.d/alsa-base
i he fet els quatre passos que diu a Part C: Intrepid Ibex (8.10) de l'enllaç que indiques, he reiniciat i no m'ha funcionat.

Llavors he tornat a activar el que havia fet a /etc/modprobe.d/alsa-base i ja torno a tenir so.

PREGUNTA 1: HE FET RES MALAMENT?

PREGUNTA 2: HE DE DESFER RES DEL QUE HE FET SEGONS L'ENLLAÇ QUE TU DONAVES, Diegstroyer?

Diegstroyer
March 26th, 2009, 12:01 PM
No se d'on has tret que has de posar: options snd-hda-intel model=3stack-6ch-dig, en el tutorial que t'indico no ho diu pas.

Si segueixes el tutorial, fes-ho al peu de la lletra, si després hi ha alguna cosa que no funciona, es cosa de configuració de les opcions i és fàcil de solucionar.

Mira't aquest fil (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1076338). És per a un micro però ajuda a configurar el PulseAudio.

Salutacions.