PDA

View Full Version : So hp 550SiSTeR
February 10th, 2009, 08:19 PM
Bona vesprada!

Fa uns mesets em vaig comprar un PC nou un hp 550 i el so no em funciona en Ubuntu 8.10. Abans reiniciant acabava funcionant, però porte unes setmanes que funciona intermitentment, ara fa ja bastants dies que no va.

Aquesta és la targeta de so (si no m'equivoque) l'he trobat fent lspci al terminal:

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)


Cal cap cosa més?

papapep
February 10th, 2009, 08:55 PM
No estaria malament veure tota la sortida del lspci:


lspci -v

i enganxa-ho aquí, si us plau.

SiSTeR
February 10th, 2009, 11:21 PM
He mirat que tot estiguera activat i pareixia que si.

Ací va:

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile GME965/GLE960 Memory Controller Hub (rev 0c)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>
Kernel driver in use: agpgart-intel
Kernel modules: intel-agp

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at e4400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 4000 [size=8]
Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [d0] Power Management version 3

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GME965/GLE960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Memory at e4500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Capabilities: [d0] Power Management version 3

00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82562GT 10/100 Network Connection (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30d8
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 219
Memory at e4600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at e4620000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at 4020 [size=32]
Capabilities: [c8] Power Management version 2
Capabilities: [d0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
Kernel driver in use: e1000e
Kernel modules: e1000e

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 4040 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at e4621000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd
Kernel modules: ehci-hcd

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at e4624000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [130] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Capabilities: [90] Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [180] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=10, subordinate=10, sec-latency=0
Memory behind bridge: e4000000-e40fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Capabilities: [90] Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [180] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=28, subordinate=28, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00003fff
Memory behind bridge: e0000000-e3ffffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
Capabilities: [90] Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
Capabilities: [180] Root Complex Link <?>
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 4060 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at 4080 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 40a0 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
Memory at e4628000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd
Kernel modules: ehci-hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) (prog-if 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
Capabilities: [50] Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>
Kernel modules: iTCO_wdt

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at 40c0 [size=16]
Kernel driver in use: ata_piix
Kernel modules: ata_piix

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 03) (prog-if 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3618
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 220
I/O ports at 13f0 [size=8]
I/O ports at 15f4 [size=4]
I/O ports at 1370 [size=8]
I/O ports at 1574 [size=4]
I/O ports at 4100 [size=32]
Memory at e4629000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/2 Enable+
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [a8] SATA HBA <?>
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci

10:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 137d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at e4000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Vendor Specific Information <?>
Capabilities: [e8] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Capabilities: [13c] Virtual Channel <?>
Capabilities: [160] Device Serial Number 21-00-58-ff-ff-00-fc-0f
Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: wl
Kernel modules: wl

papapep
February 10th, 2009, 11:39 PM
Crec que hauries de compilar l'alsa a manilla però, abans, mirem un parell de coses més:


uname -a

i


lsmod | grep snd

SiSTeR
February 11th, 2009, 08:30 AM
uname -a

Linux immas-laptop 2.6.27-11-generic #1 SMP Thu Jan 29 19:24:39 UTC 2009 i686 GNU/Linux


lsmod | grep snd

[PHP]snd_hda_intel 384176 3
snd_pcm_oss 46848 0
snd_mixer_oss 22784 2 snd_pcm_oss
snd_pcm 83204 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10884 0
snd_seq_oss 38528 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29824 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_mid i_event
snd_timer 29960 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 15116 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi ,snd_seq
snd 63268 13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,sn d_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_de vice
soundcore 15328 2 snd
snd_page_alloc 16136 2 snd_hda_intel,snd_pcm