რამდენადაც ვიცი, Ubuntu-საც ტექსტურ ედიტორად OpenOffice-ი მოჰყვება. როდესაც ამ პროგრამაში ახალ დოკუმენტს ვქმნი და ქართული ფონტით, ვთქვათ გრიგოლიათი ან აკადნუსხურით ვბეჭდავ, მძიმის შემდეგ space ღილაკი ვიზუალურად ძალიან მოკლე შუალედს აკეთებს, წერტილის შემდეგ -- ჩვეულებრივს. თუ MSWord-ში შექმნილ ფაილს ვასწორებ ან ვაგრშელებ, ყველაფერი ნორმალურადაა. ვინმემ ხომ არ იცის რაა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება?