I cant install or uppdate anything on my system 12.04 I get the error...joel@Joel-PC:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] password for joel:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation... Färdig
Korrigerar beroenden.... Färdig
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
kde-l10n-sv language-pack-kde-sv-base language-pack-kde-zh-hans-base
calligra-l10n-engb calligra-l10n-sv calligra-l10n-zhcn language-pack-kde-en
kde-l10n-engb language-pack-kde-sv language-pack-zh-hans-base kde-l10n-zhcn
language-pack-zh-hans language-pack-kde-zh-hans language-pack-kde-en-base
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
libqt4-xmlpatterns
Följande paket kommer att uppgraderas:
libqt4-xmlpatterns
1 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 22 att inte uppgradera.
15 är inte helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 0 B/1 033 kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 0 B utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? J
dpkg: fel vid hantering av libqt4-xmlpatterns (--configure):
libqt4-xmlpatterns:amd64 4:4.8.1-0ubuntu4.2 cannot be configured because libqt4-xmlpatterns:i386 is in a different version (4:4.8.1-0ubuntu4.3)
dpkg: fel vid hantering av libqt4-xmlpatterns:i386 (--configure):
libqt4-xmlpatterns:i386 4:4.8.1-0ubuntu4.3 cannot be configured because libqt4-xmlpatterns:amd64 is in a different version (4:4.8.1-0ubuntu4.2)
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-declarative:i386:
libqt4-declarative:i386 är beroende av libqt4-xmlpatterns (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqt4-xmlpatterns:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-declarative:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-declarative:
libqt4-declarative är beroende av libqt4-xmlpatterns (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Versionen av libqt4-xmlpatterns på systemet är 4:4.8.1-0ubuntu4.2.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-declarative (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqtgui4:i386:
libqtgui4:i386 är beroende av libqt4-declarative (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqt4-declarative:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqtgui4:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar koIngen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är ett efterföljande fel från ett tidigare problem.
nfigurering av libqtgui4:
libqtgui4 är beroende av libqt4-declarative (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqt4-declarative har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqtgui4 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-designer:
libqt4-designer är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-designer (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-designer:i386:
libqt4-designer:i386 är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-designer:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-opengl:
libqt4-opengl är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-opengl (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-opengl:i386:
libqt4-opengl:i386 är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-opengl:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-qt3support:
libqt4-qt3support är beroende av libqt4-designer (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqt4-designer har inte konfigurerats ännu.
libqt4-qt3support är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-qt3support (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-qt3support:i386:
libqt4-qt3support:i386 är beroende av libqt4-designer (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqt4-designer:i386 har inte konfigurerats ännu.
libqt4-qt3support:i386 är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-qt3support:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-scripttools:i386:
libqt4-scripttools:i386 är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-scripttools:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-svg:
libqt4-svg är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-svg (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av libqt4-svg:i386:
libqt4-svg:i386 är beroende av libqtgui4 (= 4:4.8.1-0ubuntu4.3), men:
Paketet libqtgui4:i386 har inte konfigurerats ännu.
dpkg: fel vid hantering av libqt4-svg:i386 (--configure):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
Fel uppstod vid hantering:
libqt4-xmlpatterns
libqt4-xmlpatterns:i386
libqt4-declarative:i386
libqt4-declarative
libqtgui4:i386
libqtgui4
libqt4-designer
libqt4-designer:i386
libqt4-opengl
libqt4-opengl:i386
libqt4-qt3support
libqt4-qt3support:i386
libqt4-scripttools:i386
libqt4-svg
libqt4-svg:i386
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)