Same problem on 14.04 LTS
~/Nedlastinger/u1-downloader$ ./u1_downloader
bash: ./u1_downloader: cannot execute binary file: Ugyldig format på eksekverbar fil