PDA

View Full Version : [ubuntu] shortkey ubuntulehieu008
October 12th, 2009, 02:14 AM
ALT-Tab: Chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang chạy (Tasks)
Crtl-Alt-(F1-F12): Chuyển về cửa sổ ḍng lệnh
Crtl-Alt-F7: Chuyển về giao diện đồ hoạ
Crtl-Alt-Backspace: Khởi động lại XWindows (xài khi bị treo hệ thống)
Alt-(click chuột trái và cửa sổ): Di chuyển cửa sổ làm việc (không cần phải bấm vào title bar)
Ctrl-F: Mở hộp thoại t́m kiếm
Alt-F2: Hiện hộp thoại khởi động nhanh ứng dụng (Như Run trong windows)
Alt-F1: Hiện menu hệ thống (như phím windows để hiện taskbar trên windows)
Prnt Scrn: Chụp ảnh toàn màn h́nh
Alt-Prnt Scrn: Chụp ảnh cửa sổ đang hoạt động

Vissit: http://itcvietnam.org/viewtopic.php?f=17&t=749